Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Beviljade medel - Kulturarvsakademins utvecklingsmedel 2019

News: Mar 13, 2020

At the Heritage Academy spring conference 11 March 2020, the four projects that were granted funding by the Heritage Academy's development funds 2019 (seed money) were announced. Granted projects in Swedish below.

På Kulturarvsakedmins vårkonferens 11 mars 2020 offentliggjordes de fyra projekt som beviljats medel inom ramen för Kulturarvsakademins utvecklingsmedel 2019.

De beviljade projekten kommer att presenteras på Forum kulturarv i oktober 2020 eller 2021.

Beviljade medel:
"Ta med till framtiden"
Camilla Brudin Borg – Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, GU och Göteborgs stadsbibliotek och Naturvårdsverket

"Kultur i naturvården. Odling för bevarande av biologisk mångfald"
Katarina Saltzman, Institutionen för kulturvård, GU och Göteborgs botaniska trädgård

"Hidden sites workshop Lilla Änggården 2020"
Ingrid Martins Holmberg, Institutionen för kulturvård, GU och Göteborgs stadsmuseum

"Göteborg 400 år – platser med historia"
Maria Persson, Institutionen för historiska studier, GU och Fornminnesföreningen i Göteborg

BY:

Page Manager: Jenny Högström Berntson|Last update: 2/26/2018
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?