Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Samlingarna & Samhället: forskningsperspektiv och nya strategier

Collections & Society

Bohusläns museum, Uddevalla, 17 september 2014

Full day symposium on the role of museums and museum collections today. Read the full programme here.

Please enjoy the individual presentations in th clips below. All material in Swedish

Speakers in order: 

  • Kristian Kristiansen, CHS Göteborgs universitet
  • Jette Sandahl, F.d chef för Statens museer för Världskultur och Köpenhamns museum
  • Astrid von Rosen, CHS Göteborgs universitet
  • Mats Malm, CHS Göteborgs universitet
  • Christer Ahlberger, CHS Göteborgs universitet
  • Fredrik Svanberg, Forskningschef vid Statens historiska museer
  • Jonna Ulin, chef för Mölndals Stadsmuseum & Birgitta Martinius, Mölndals Stadsmuseum
  • Qaisar Mahmood, avdelningschef, Riksantikvarieämbetet


Samhällsförändringarna utmanar museernas roller. De måste bli mer innovativa och producera mer. De ska bidra till bildningen i det mångkulturella samhället, vara magneter för turism och motorer för tillväxt och fungera både som mötesplatser för människor med olika kulturarv i en snabbt skiftande omvärld, men också som platser för konsumtion. Och – de ska bevara sin kärna som är att förvalta och utöka samlingar och arkiv och göra utställningar som grundas på vetenskaplig kunskap. Men vilken är egentligen samlingarnas potential i vår tid? Vad är det vi inte gör med samlingarna?

Kristian Kristiansen - Mod en ny arkæologi? Trender och traumer i arkælogisk tænkning

Published 2014-10-27

Videogalleri för

tipbox
Page Manager: Jenny Högström Berntson|Last update: 12/8/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?