Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Arkiven i det digitala - det digitala i arkiven

Archives in the Digital – the Digital in the Archives

Tuesday, 11 November 2014
Lilla hörsalen, Humanisten, University of Gothenburg

A seminar on the possibilities and limitations of digitisation of cultural heritage, not least in relation to museums. Starting with general issues of the archives of the future and narrowing down to specific cases, the seminar aimed at addressing a number of seminal questions.
Read the full programme here.

Please enjoy the individual presentations in th clips below. All material in Swedish

Speakers in order:

  • Johanna Berg, utredare vid Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet (Digisam), Riksarkivet
  • Pelle Snickars, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet
  • Maria Ljungkvist, bitr. avdelningschef forskning, arkiv, bibliotek, Nationalmuseum
  • Jonathan Westin, forskare, Kulturvård, Göteborgs universitet och Kristoffer Arvidsson, forskningsledare, Göteborgs konstmuseum
  • Hans Jørgen Marker, föreståndare för Svensk Nationell Datatjänst

Johanna Berg - Framtidens arkiv - steg på vägen

Published 2014-12-03

Arkiven i det digitala - det digitala i arkiven // Archives in the Digital - the Digital in the Archives

tipbox
Page Manager: Jenny Högström Berntson|Last update: 12/8/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?