Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Curating the City Publications series


Memories of a city
(2017) eds. I Martins Holmberg & J Westin

Presented at the international conference Challenge the past / diversify the future, the contributions collected herein deal with ways of challenging accepted historical representations of the City by offering modes of recollection and perspectives that capture both multi-sensory and multi-layered aspects of urban context. As such, they offer new empirically grounded research on the experiences of the inhabitants, both past and present, whether individually or as a collective. With a focus on the city as a space that is performed by a host of actants reaching across time through both materiality and memory, the authors critically address modes through which visual, audible, and multi-sensory representations can challenge, diversify or uproot conventions of urban representation. Four projects. Four takes on making representations of a city.

More information here.


Heritage as Common(s) – Common(s) as Heritage (2015) Eds. Benesch, Hammami, Holmberg, Uzer. Makadam Förlag.
An edited volume involving papers from a range of national and international scholars and professionals, collected from a series of seminars. The editing process includes an independent design project of the book, which connects the texts in a thoughtful and reflexive way.
For more information on the book, see Seminar series Heritage as Common(s) – Common(s) as heritage.


Gamlestaden. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser – en fallstudie (2015) Red. Andersson Sarah, Olsson, Krister & Ola, Wetterberg,
Boken handlar om Gamlestaden i Göteborg och stadsdelens postindustriella utveckling. I tio kapitel diskuterar olika författare hur strukturella samhällsförändringar påverkar kulturmiljön och synen på relationen mellan det förflutna, samtiden och framtiden. Boken bidrar till en diskussion om hur storskaliga samhällsförändringar ställer krav på utveckling av samhällets kulturmiljöarbete. Kanske är det så att utvecklingen ställer krav på nya synsätt på vad kulturarv och kulturmiljö är eller kan vara och hur dessa ska identifieras och värderas?


Urbanismer Red. Haas, Tigran, Nilsson, Daniel & Krister Olsson
Stadsbyggande och stadsutveckling idag präglas av en mängd olika, delvis motsägelsefulla, utvecklingstrender och därigenom av många olika utmaningar: globalisering av ekonomi och kultur, klimat- och miljöfrågor, integration och medborgardeltagande, ohämmad stadstillväxt eller befolkningsminskning, regionförstoring, kommersialisering av gemensamma stadsrum, privatisering av beslutsfattande, och en stark fokusering på ekonomisk tillväxt och konkurrens mellan städer. I en strävan att hantera dessa och andra utmaningar för att skapa bättre och hållbara städer diskuteras och formuleras olika urbanismer – stadsbyggnadsideal – som omsatta i praktiken tar sig olika fysiska uttryck och innebär olika lösningar på de rumsliga, sociala och ekonomiska utmaningar som finns idag. Utmaningar i olika tider har i stadsbyggnadshistorien resulterat i många olika varianter av den ideala staden – alltifrån Vitruvius idealstad till Ebenezer Howards trädgårdsstad och till Le Corbusiers radiant city och Rem Koolhaas generic city, och många därtill. Denna bok syftar till att bidra till en diskussion om hur 2000-talets ideala stad tar sig uttryck i retorik och praktik i ljuset av de utmaningar som är resultat av övergripande ekonomisk, social och rumslig strukturomvandling. Genom nationella och internationella erfarenheter och analyser av olika stadsbyggnadsidéer belyser boken drivkrafter och faktorer som direkt eller indirekt påverkar stadsplanering och stadsutformning idag.


Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl. Om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet.
Ed. Ingrid Martins Holmberg, Makadam förlag 2014.
Contributions by: Ingrid Martins Holmberg, Erika Persson, Maria Persson, Sebastian Ulvsgärd, Kristian Jonsson, Staffan Appelgren. Online access.

Page Manager: Jenny Högström Berntson|Last update: 4/9/2018
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?