Till startsida
Sitemap
To content Read more abput how we use cookies on gu.se

On going

March 16-17 Centre for Urban and Regional planning, Technische Universität zu Berlin; Centre for Metropolitan Studies Humboldt University Berlin / Sybille Frank et alea (study trip)

May 20-21, Symposium Transvaluation, Chalmers (joint paper) 

June 15-17Conference ACSIS , LiU (spotlight session) 

September 12th-Nov 22thGIBCA Conference 

Interfaces IV - How to represent the unrepresented?
A seminar in connection to the exhibition "Is This the Time for Art?" at The Museum of Forgetting, Norrköping Art Museum, Kristinaplatsen, Norrköping.

Curating the city at the Swedish Book Fair:
Länk till hela programmet i GU:s monter finns här.
Torsdag 24 september kl 13.30-13.45
Heritage as commons, Eds Benesch, Hammami, Martins Holmberg, Uzer, Curating the City Series, Makadam Publishers
Medverkande: Henric Benesch, forskare och lärare på Högskolan för Design och Konsthantverk.
Kulturarvsbegreppet i relation till olika föreställningar och praktiker kopplade till allmänningar (commons, i ett historiskt och samtida perspektiv. I publikationen "Heritage as Common(s) - Common(s) as Heritage" möter vi en rad essäer författade av inbjudna forskare, konstnärer och arkitekter. Publikation som bygger på en seminarieserie som genomfördes tillsammans med Evren Uzer (HDK) samt Ingrid Holmberg och Feras Hammami som ett led i utvecklingen av forskningsplattformen Curating the City inom ramen för Kulturarvssatsningen (Critical Heritage Studies) på Göteborgs Universitet.

Fredag 25 september kl 11.30- 11.45
Gamlestaden Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser, Eds. Andersson, Olsson, Wetterberg Curating the City Series
Medverkande: Krister Olsson, Universitetslektor, Institutionen för kulturvård
Om Gamlestaden i Göteborg och stadsdelens postindustriella utveckling. I boken Gamlestaden. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser – en fallstudie diskuterar olika författare hur strukturella samhällsförändringar påverkar kulturmiljön och synen på relationen mellan det förflutna, samtiden och framtiden. Boken bidrar till en diskussion om hur storskaliga samhällsförändringar ställer krav på utveckling av samhällets kulturmiljöarbete. Kanske är det så att utvecklingen ställer krav på nya synsätt på vad kulturarv och kulturmiljö är eller kan vara och hur dessa ska identifieras och värderas?

Söndag 27 september kl 13.30- 13.45
Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl, Ed. Ingrid Martins Holmberg Curating the City Series, Makadam Publishers
Medverkande: Ingrid Martins Holmberg, Universitetslektor, Institutionen för kulturvård
Eftersom kulturarv och historia har stor betydelse för både vår gemensamma och individuella självbild, är det mycket viktigt att idag nyansera vår svenska självbild och fästa uppmärksamhet på ett långvarigt osynliggörande av att de svenska minoritetsgruppernas kulturarv. Med sina femhundra år i Sverige har minoritetsgruppen Romer efterlämnat fysiska och immateriella avtryck i kulturlandskapet som endast i sällsynta fall fått status som kulturarv. I denna bok presenteras dels vad ett romskt landskapsbaserat kulturarv kan bestå av, dvs. vilka slag av platser, vilka lämningar, vilka historier mm som det finns kunskap om, och dels i vilken utsträckning som den offentliga kulturarvssektorn har hanterat och beaktat ett romskt landskapsbaserat kulturarv och hur det i dessa fall gått till. Ett anmärkningsvärt resultat av forskningsprojektet är att kulturarvssektorns kunskap om och intresset för minoritetsgruppen romers historiska platser har varit stort under senaste decenniet (både inom länsstyrelser och länsmuseer och framförallt inom riktade projekt) och att över hundra platser har kunnat identifieras. Resultatet är emellertid också att frågan om officiella skydd för sådana platser inte har kommit särskilt långt och att det behövs ett helhetsgrepp för att inkluderingen skall få konkret resultat också inom kulturmiljöplaneringen.
 

October 14-15th Collecting and overflow, CHS University of Gothenburg (session)

Nov 5-6 Conference PARSE Conference on Time (conference organization + paper)

August 2016. 13th International Conference on Urban History, European Association for Urban History, “Reinterpreting cities”
Specialist session: “The City as Mnemonic Device”, Ingrid Martins Holmberg & Sybille Frank
 

ACSIS Conference

Several scholars connected to CHS, Gothenburg, are participating in the SPOTLIGHTSESSION: HERITAGE INSTITUTIONS IN MOTION at the ACSIS Conference at Linköping university.
Moderators: Ingrid Martins Holmberg, Gothenburg university and Wera Grahn, Linköping university
Speekers: Sheenagh Pietrobruno, Christine Hansen, Mikela Lundahl, Ingrid Martins Holmberg

 

Page Manager: Jenny Högström Berntson|Last update: 6/9/2015
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?